post23

Агрохимични свойства на главните почвени типове в България

Почвената покривка на България е разнообразна вследствие на сложния геоморфоложки и петрографски строеж на територията и свързаните с това различни климатични и растително географски условия. Пъстротата на почвената покривка (53 почвени различия по средномащабната почвена карта) изисква диференциран подход при провеждането на торенето, тъй като ефективността на това мероприятие зависи до голяма степен от общите условия на почвообразуване, отразени във физичните, химичните и биологичните свойства на почвата. Агрономическото и по-специално агрохимическото охарактеризиране на почвите предполага наличност на сведения и данни за състава и свойствата на – твърдата част на почвата, за водния и въздушния режим, за микробиологичната дейност, която протича в нея, за съчетанието на тези свойства с климатичните фактори досегашните изследвания на почвите у нас не са обхванали в достатъчен размер всички генетични почвени различия. Ето защо още е невъзможно да се дадат диференцирани указания за торенето на всяка отделна генетическа единица.

pochveni-tipove

От друга страна, върху пъстрия фон на почвената покривка в течение на хилядолетното използване на почвите от човешкото общество се е отразило относително изравняващото въздействие на системите на земеделие при различните стадии на развитие на обществения строй. Тези обстоятелства позволяват известно обединяване на генетически близките почвени различия в агропроизводствени групи според установените досега техни агрономически свойства.

(Visited 2 126 times, 1 visits today)
Виж и:  Биологично поглъщане на почвата
0 Отговори

Оставете коментар

Вашето мнение е важно за нас!
Напишете какво мислите по темата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *