Калият (К) се изисква от всички животински и растителни видове. Подходящият калий води до по-високо качество на цялото растение, благодарение на подобрената ефективност на фотосинтезата, повишената устойчивост на някои заболявания и по-голямата ефективност на използването на водата. Калият спомага за поддържането на нормален баланс между въглехидратите и протеините. 
Достатъчно количество калий например води до по-силна слама от зърнени култури и подпомага запълването на семената. За по-добро зреене на плода при зеленчуците и нарастване добива на коненоплодните.
Калиевите недостатъци са най-често срещани при добре отцедени, грубо оформени почви. Тези недостатъци могат да бъдат коригирани с калиев (поташ) тор (K 2 0). /калиев сулфат и калиев хлорид/ 

Изчерпано
Калиев нитрат GROW PLANT /ГРОУ ПЛАНТ/ 25кг.

Изчерпан

Изчерпано
Калиев нитрат HELIOPOTASH /  ХЕЛИОПОТАШ Франция 25кг.
Калиев нитрат HELIOPOTASH /  ХЕЛИОПОТАШ Франция 25кг.
Изчерпано
Калиев нитрат HORTIPRAY / ХОРТИПРЕЙ 25кг

Изчерпан

Изчерпано
Патенткалий / Patentkali 30%КО2+10%МgO  25кг.
Патенткалий / Patentkali 30%КО2+10%МgO  25кг.

Изчерпан