Калият (К) се изисква от всички животински и растителни видове. Подходящият калий води до по-високо качество на цялото растение, благодарение на подобрената ефективност на фотосинтезата, повишената устойчивост на някои заболявания и по-голямата ефективност на използването на водата. Калият спомага за поддържането на нормален баланс между въглехидратите и протеините. 
Достатъчно количество калий например води до по-силна слама от зърнени култури и подпомага запълването на семената. За по-добро зреене на плода при зеленчуците и нарастване добива на коненоплодните.
Калиевите недостатъци са най-често срещани при добре отцедени, грубо оформени почви. Тези недостатъци могат да бъдат коригирани с калиев (поташ) тор (K 2 0). /калиев сулфат и калиев хлорид/