Торене и пръскане със сяра - какво не знаем за сярата.

Торене и пръскане със сяра - какво не знаем за сярата. />
Сярата е основно хранително вещество, необходимо за производството на аминокиселини, които на свой ред съставляват протеини. При зърнените култури по-ниските нива на сяра водят до по-нисък протеин и това влияе на качеството и количеството на продукцията. Сярата се среща в различна степен във всички почви. Почвите с глина и чакъл имат по-високо съдържание, в сравнение с песъчливите. Прочети повече