Микроелементи - Азот, Фосфор, Калии (NPK) - Приложение Съвети

Микроелементи - Азот, Фосфор, Калии (NPK) - Приложение Съвети />
Съществуват торове, специално предназначени за предварителна обработка на семена, като съдържат то 70 до 90 различни видове хранителни вещества. Те действат като чаша горещо кафе за растенията и отключват пълния им потенциал. Ще намерите сред микроелементите цитокинини, гиберелинова киселина и ауксин, които участват активно в растежа на растенията. Прочети повече