Наличност:
В наличност
Опция:
ЦЕНА НА БРОЙ
3.00лв - 180.00лв
Всички цени са с ДДС
5/5

(10 мнения)

Коментар

Сигурна доставка

Проверка на пратката

Поръчай до 13:00 днес и продукта ще е при теб до : .

Палетна доставка до 1200кг. за 65лв. до всяка точка на страната

Опаковка: 100мл., 250мл., 1л., 5л.,10л.

Представяне: „ЛУМБРЕКС“  представлява  екстракт от биотор от червени калифорнийски червеи.  Той е изключително  ефективен хуминов тор с широк спектър на приложение при всички селскостопански култури отглеждани  на открито и в култивационни  съоръжения. „ЛУМБРЕКС“ съдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните хранителни  компоненти на биотора – хуминови киселини, фулвокиселини и всички необходими за растенията  макро и микроелементи. Подобрява  устойчивостта на бактериологични и вирусни заболявания и адаптацията на растенията към стресови условия. Служи като почвен подобрител на бедни на хумус почви, стимулира полезната почвена микрофлора, като подобрява общото състояние на почвата. Високото съдържание на органичен азот  е от голямо значение за бедни на органична материя почви, особено след продължително минерално торене.  „ЛУМБРЕКС“  бързо се разтваря във вода и е съвместим с всички препарати и торове,  използвани в селското стопанство.

Приложение

- третиране на семена

- разсадопроизводство

- като почвен тор преди разсаждане

- като почвен тор по време на вегетация

 -като листен тор.

Предимства:

- Лумбрекс действа едновременно като източник на хранителни вещества и растежен стимулатор за растенията,

- бързо се разтваря във вода и е съвместим  с всички  препарати и торове

- подобрява устойчивостта им към стресови условия          

- стимулира полезната почвена микрофлора,

- подобрява общото състояние на почвата и превръщането на почвените органогенни елементи в достъпна за растенията форма.

- повишава почвената аерация

- помага за устойчивовстта на засушаване

- понижава ерозията

- повишава кълняемостта и дружното поникване на семената.

Съдържание:

Съдържанието на сухо вещество в Лумбрекс е в интервала 3.5 – 5.0 % и на органичен въглерод - 1.5 – 3.0 %.

Екстрактът се характеризира с рН 9.0 – 12.0 и съдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните хранителни компоненти на биотора:

- хуминови киселини, калиеви хумати 2.7 – 3.3 %

- фулвокиселини

- всички необходими за растенията макро и микроелементи.

- хранителните елементи, съдържащи се в екстракта, се задържат по-продължително време в почвата

- помага за формирането на здрава коренова система

- повишава устойчивостта на растенията към стрес и патогени.

- високото съдържание на органичен азот в Лумбрекс е от голямо значение за бедни на органична материя почви, особено след продължително минерално торене.

- намалява нуждата от химични торове

- значително повишава добива

- удължава срока за съхранение на готовата продукция

Препоръчана дозировка:

    Третиране на семена:

- Зеленчукови  култури – 100 мл. на 1 л. вода, накисват се за 4 – 6 часа, след което се сеят;

- Житни култури – 1 л. на 1 тон семена,  с препарата за обеззаразяване.

     Разсадопроизводство:

- Във фаза кръстосване след  пикиране – 100 мл./дка., с 30 л. работен разтвор;  4 – 5 същински лист – 100 мл./дка., с 30 литра работен разтвор; 4 – 5 дни преди разсаждане –      0.2 % разтвор, по 70 – 100 мл. на саксийка.

     Зеленчукови култури:

- Първото почвено внасяне се извършва  10 – 20 дни след засаждане на растенията. Следващите са през 15 – 20 дни в зависимост от културата и схемата на торене, в доза   1 – 3 л./дка.

- Първото листно третиране се извършва при 3 – 5 същински лист, а следващите през 7 – 15 дни, в доза 150 – 250 мл./дка, в зависимост от прилаганата технология.                      Количеството работен разтвор е в зависимост от фазата на развитие на растенията.

      Житни култури:

- Еднократно третиране във фаза братене  заедно с хербецида с доза 150 – 200 мл./дка., или двукратно – първо във фаза 3 – 4 лист и второ във фаза братене.

      Слънчоглед, царевица, рапица:

- Еднократно с доза 150 – 200 мл./дка.  във фаза 5 – 8 лист заедно с хербецида, или двукратно - първо във фаза 3 – 5 същински лист и второ във фаза 7 – 8 същински лист, в      зависимост от състоянието на растенията и изготвената схема на торене.

      Лозови насаждения:  

- При създаване на нови насаждения - поливане с 0.3 % разтвор 10 – 14 дни след засаждане. Почвено    торене се препоръчва за всички насаждения нови и стари в периода        октомври – ноември и в началото на трайната пролетна вегетация с 0.3– 0.5 %    разтвор.

- Листно торене  - първо в доза 150 – 200 мл./дка., във фаза преди цъфтеж;  второ в доза 200 мл./дка. във фаза преди затваряне на чепката и трето по преценка в                          зависимост от състоянието на растенията.

      Тютюн:

- Торене на разсад – листно във фаза 1 - 3 същински лист на растението  с доза 50 мл./дка; почвено– с доза 100 – 300 мл./дка., във фаза 3 -4 същински лист. Торене след            засаждане – първо листно третиране на новоразсадените растения се извършва    7 – 10 дни след изнасяне разсада на полето с доза 100 – 150 мл./дка. И след  достигане на    7 – 8 същински лист на растенията.

    Картофи:

- Почвено приложение до 7 дни след засаждане, в доза 1 – 3 л./дка.

- Първо листно торене се извършва с доза 100 мл./дка.във фаза 3 – 4 същински лист; второ преди масов цъфтеж с доза 100 мл./дка.

- Препоръчва се по преценка, периодично листно торене след второто,  през 15 дни.

   Лавандула:

- Първо листно торене се извършва във фаза преди бутонизация  с доза 200 мл./дка.; второ листно – във фаза преди цъфтеж с доза 150 – 200 мл./дка.

- За максимална ефективност по отношение увеличаване на добива, маслото и рандемана се препоръчват следващи листни третирания след второто в период през 10 – 15        дни.

   Овощни култури:

При създаване на нови насаждения – поливане с 0.3 %-ен разтвор 10 – 14 дни след засаждане.  Почвено торене се препоръчва за всички насаждения /нови и стари/ в периода октомври – ноември и в началото на трайната пролетна вегетация.

Листно торене – първо във фаза преди масов цъфтеж с доза 150 – 200 мл./дка;  второ при дължина на младите леторасти 10 – 15 см. с доза 150 – 200 мл./дка. И трето при нарастване на завърза с доза 200 мл./дка.

   Люцерна и тревни площи:

- След откс в доза 150 – 200 мл./дка. в зависимост от общото състояние.

   Розови насаждения:

- При създаване на нови насаждения – поливане с 0.3 %-ен разтвор 10 – 14 дни след засаждане.

- Почвено торене за всички растения /нови и стари/ се препоръчва в периода октомври – ноември и в началото на пролетната вегетация.

- Листно торене – първо при дължина на младите леторасти 10 – 15 см. с доза 150 – 200 мл./дка; второ във фаза преди масов цъфтеж в доза 200 мл./дка.

- При необходимост се препоръчва ранно пролетно пръскане – периода февруари – март с доза 100 – 150 мл./дка.

  Градински и стайни листно-декоративни растения:

- Почвено – по време на вегетацията през 15 – 20 дни, с 0.3 %-ен разтвор.

- Листно – след началото на вегетацията през 10 – 15 дни  с 0.1 – 0.2 %-ен разтвор.

Резултат от проведени изпитвания:

1. Заключение от проведени изпитвания при производство на разсад за зеле сорт Бесапара,  в ИЗК „Марица“ гр. Пловдив

 „Третирането на семена и разсад от зеле сорт Бесапара с разтвор на Лумбрекс увеличава средния брой на образувалите се листа с 38.80 %, стимулира нарастването на растенията с 24.64 % и увеличава средното тегло на растенията с 89.97 %“.

   Листно приложение на ЛУМБРЕКС – доза 100 мл./дка.

   П Ш Е Н И Ц А

- Опит в землището на с. Бъдеще, обл.Стара Загора

- Добиви:  - контрола   -   460 кг./дка.      

                     с  Лумбрекс  -  485 кг./дка.

- Опит в землището на гр. Казанлък

- Добиви:  -  контрола   -   342кг./дка.

                       с Лумбрекс  -  360 кг./дка.

 

  С Л Ъ Н Ч О Г Л Е Д

     Третиране съвеместно с Пулсар по време на вегетацията.

- Опит в землището на с.Бъдеще,  обл.Стара Загора

- Добиви:  -  контрола    -    180 кг./дка.

                         с Лумбрекс  -  205 кг./дка.

- Опит в землището на с.Горски Извор, обл. Хасково

- Добиви:  -   контрола    -    160 кг./дка.

                          с Лумбрекс  -  195 кг./дка.

 

  Ц А Р Е В И Ц А

- Опит в землището на с.Горски Извор, обл. Хасково

- Добиви:  -  контрола    -  900 кг./дка.

                       с Лумбрекс  -  930 кг./дка.

Сподели

Коментар