ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВА / ФОРМАЛИН, СЯРА /