Калиев хумат - сред най-ефикасните торове на хуматна основа />

Публикувано на: 25/07/2021

Калиев хумат - сред най-ефикасните торове на хуматна основа

Калиевият хумат се нарежда сред най-ефикасните торове на хуматна основа. Продуктът може да бъде разтворен напълно във вода и е идеален за максималното развитие и растеж на земеделските култури. Използва се широко за наторяването на песъчливи, глинести и други видове почви. Редовната употреба на калиев хумат води до по-добре развита коренова система, по-добър растеж на посевите и по-богата реколта.

Хуматите се срещат естествено в природата и са богат източник на въглерод и хумифицирани органични вещества. Тези съединения имат най-голям принос в отглеждането на земеделски култури и водят до най-ефективни резултати. Съставени са от хуминова и фулвинова киселина, които подобряват почвената структура, увеличават реколтата с до 60%, стимулират микробното развитие, и повишават устойчивостта на растенията към неблагоприятни външни условия.

Humate potassium Premium humic

Humate potassium Premium humic е един от най-ефикасните калиево хуматни торове, които можете да намерите на българския пазар. Продуктът е богат на органични вещества, които подпомагат почвеното облагородяване на химическо, физическо и биологично ниво. Този вид фертилайзер допринася за по-добра структура на почвата, по-висок капацитет на катионен обмен и по-добра активност на полезните почвени микроорганизми. Всичко това позволява оптимално добро развитие на растенията и максимално бърз растеж.

Основната суровина, която се използва за производството на Humate potassium Premium humic е леонардит. Леонардитът може да се похвали с високо съдържание на хуминови киселини и особено висока биологична активност, благодарение на специфичната си молекулярна структура. Веществото е краен продукт от процеса на хумификация, който води началото си от преди 70 милиона години. 1 килограм леонардит се равнява на около 30 тона хумус и съдържа петорно повече хумусни киселини.

Ползи от Humate potassium Premium humic

Humate potassium Premium humic е високоефективен калиево хуматен тор, който позволява оптимално бърз растеж и максимално бързо развитие на растенията и кореновата система. Ползите от продукта обаче не спират до тук. Редовната употреба на този вид фертилайзер води до по-добро усвояване на почвените микроелементи от растенията, по-висока активност на микробите и гъбичките, по-добро задържане на влагата, по-добра почвена структура и максимални добиви. Humate potassium Premium humic позволява на почвата да запази жизненоважните за културите хранителни вещества и микроелементи.

Революционният агро продукт е богат на хуминови киселини, фулвинови киселини, калий, фосфор, азот, калций и сяра, всички от които са необходими за оптималния растеж на посевите и благоприятния строеж на почвата. Хуминовите и фулвиновите киселини са богати на въглерод, който е важен за нормалното изхранване на земеделските култури, както и за развитието и активността на почвените микроорганизми.

Ето до какво води редовната употреба на Humate potassium Premium humic:

 • Повишено почвено плодородие и увеличено наличие на полезни хранителни вещества в почвата
 • По-добро развитие, растеж и активност на почвените микроорганизми
 • Подсилено развитие на растенията и кореновата система
 • Подобрен обменен капацитет на катионите и по-добра усвояемост на хранителните вещества от посевите
 • Стимулиран процес на кълняемост и повишена фотосинтезна активност
 • Намалена токсичност от пестициди и понижено замърсяване на почвата с тежки метали
 • Подобрена способност на почвата за задържане на вода и повишена почвена рохкавост
 • Намалено съдържание на соли в алканите почви
 • Повишена ефективност на азотните торове и по-равномерно освобождаване на други торове
 • Подобрена приспособимост на културите към неблагоприятни условия, като студ, суша, вредители и болести

В допълнение, Humate potassium Premium humic стимулира хормоналния синтез на растенията, повишава приема на хранителните вещества, спомага за увеличаване на напъпването, цъфтежа, размера на плодовете и тяхното оптимално узряване. Редовната употреба на продукта може да намали необходимостта от допълнително наторяване, тъй като той позволява на посевите да използват максимално добре хранителните вещества. В някои случаи, когато количеството на органични вещества в почвата е достатъчно високо и микробната активност е на необходимото ниво, допълнителното торене дори може да бъде напълно изключено. Humate potassium Premium humic е особено ефикасен тор, който допринася за бърз растеж на корените, оптимално развитие на посевите, богата реколта и максимални добиви от единица площ.

Намерете онлайн :

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 1кг. - органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 1кг. - органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 10кг. - органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 10кг. - органичен тор за био земеделие