Комбиниран тор азот фосфор калий ( NPK ) />

03/02/2018

Комбинирани торове азот фосфор калий ( NPK )

Съкращението NPK означава - сложен смесен тор от състав Азот , Фосфор и Калии. Този тип торове могат да бъдат смесени в различни комбинации на трите основни съставки, в зависимост от приложението и целта за която ще се използва например - за лозя, за зеленчуци, за овошки, за картофи и др. Само при нас можете да се възползвате от възможност за индивидуално смесване на съставките - НПК/комплексен/ продукт  за повече информация се свържете с нас на тел. - 0877 36 36 38

Заводското производство на сложни торове изисква допълнителна обработка на единичните торове или на полуфабрикатите за получаване на висококачествени в технологично отношение продукти : добре гранулирана маса с твърди нехигроскопични гранули с диаметър 1 - 4 мм, които  да отговарят точно на стандарта за съответната марка. Те може да заемат определен дял в асортимента на минералните торове на напреднали страни и този дял може да нараства успоредно с постигането на големи хомогенизирани площи по равнища на азотното, фосфорното и калиевото плодородие на почвата. Но и при такива условия в дадена страна разнообразието на почвите, съчетано  със специфичните потребности на културите от хранителни вещества, изисква голям набор от сложни торове с най-различни съотношения на хранителните елементи в тях. Това усложнява и оскъпява тяхното производство. Този тип торове са особено подходящи за овошки и лозя.

Комбиниран тор за зеленчуци от вид НПК 15 15 15

Подходящи видове торове за зеленчуци са : 

В нашият онлайн магазин един от най-търсените смесени 15:15:15 торове еНПК Триплекс 15-15-15+ТЕ 40кг., той е особено подходящ за житни култури, царевица, слънчоглед и други които не са чуствителни на хлор.

НПК Триплекс 15-15-15+ТЕ 40кг.

НПК Триплекс 15-15-15+ТЕ 40кг.

Трите основни вида : NPK-15-15-15+ТЕ 5kg ; Gubresi NPK 15-15-15 сулфат 50кг. ; NPK 15-15-15 TOROS gubre 50кг.

Смесените торове са особено подходящи за зеленчуци те се прилагат обикновено присеитбено, както и когато се извършва основното торене преди дълбока оран наесен. Имат продължителен период на действие и се внасят еднократно.  Особено подходящи са смесените торове от тип НПК 15 15 15

Различни видове комбинирани торове за зеленчуци със техните цени и описание за приложение  можете да откриете тук :

https://torove.bg/index.php?route=product/search&search=npk%2015%2015%2015

Комбинирани торове за овошки от видове НПК 8 15 15 и НПК 9 15 15

При овошките е добре да се избере смесен тор, който има минимално съдържание на азот. Добри примери за това са гранулираните торове от вида NPK 8 15 15 или 9 15 15.

Два пъти се подхранват само младите овощни дървета, един път в началото на пролетта и втори път през месец май.

Всички видове NPK торове с тяхното описание и цени можете да намерите тук : https://torove.bg/index.php?route=product/search&search=npk

Тор от вида NPK 8 15 15 : 

NPK SIMPLEX 8-15-15+3%Ca+5%S 25кг.

NPK SIMPLEX 8-15-15+3%Ca+5%S 25кг.

Тор от вида NPK 9 15 15 : 

NPK 9-15-15+Бор,Цинк,Манган

NPK 9-15-15+Бор,Цинк,Манган

Други подходящи видове са : 

Подходяща комбинирана тор за картофи NPK

Следствие от различни опити е доказано, че при 1 тон клубени картофите изнасят от почвата около 9 кг. калии, 5 кг. азот, 4кг калции, 2 кг фосфор и 2 кг магнезии. Разбира се за да бъдат точни сметките трябва да се определи и вида на почвата и сорта картофи който се използва. Някой подходящи торове за картофи са :

Производство на смесени торове

За да се реши най-изгодно за селското стопанство този проблем, през последните десетилетия широко се развива производството и приложението на торови смески. Те представляват физически смески от единични торове в съотношения, необходими на селскостопанския потребител за отделни култури, на различни почви, с различна агротехническа история. Формулите на торовете се поръчват от потребителя, а смеските се приготвят в полу-заводски условия при използване на торосмесителни инсталации.

Приготвянето на комбинирани торове, колкото и просто да е на пръв поглед, създава редица затруднения.

Най-напред се изисква голяма точност в работата на дозаторите, които пускат в смесителния барабан предвидените компоненти в съответните пропорции.

Компонентите може да се приготвят с еднакво големи гранули­, но тяхната относителна плътност не може да бъде винаги еднаква и изсяването им от машините за торене може да стане неравномерно (на дъното на кутиите падат по-тежките гранули).

От друга страна , не всички стандартни единични торове са подходящи за смески и комбинация. Амониевата селитра и суперфосфатът, които се произвеждат сега , са малко подходящи за торови смески.

За такава цел са необходими нови технологични типове.

В създадената физическа смес може да настъпят химични процеси, които да влошат ­­технологичните и свойства. Ето защо за торовите смески се препоръчва да се внасят в почвата много бързо, след като се приготвят.

Тези трудности се преодоляват постепенно и в бъдеще се очаква увеличаване на торенето с торови смески, при което ще се намали заводската себестойност на торовете в сравнение със себестойността на сложните торове, а от друга страна ще се запази техническото и икономическото предимство на еднократната операция за внасянето на торовете в почвата.

Независимо от големите възможности за създаване на различни формули на торови смески в практиката се формира тенденцията към относително типизиране и стандартизиране на торовите смески. Зя торови смески се използват амониеви фосфати и карбамид с прибавяне на калиев хлорид или на калиев сулфат. Торовете в случая са сложни смесени, тъй като от една от суровините представлява сложен тор (амониеви фосфати) . Известни са вече такива сложно смесени торове с различно сборно съдържание за активни вещества от 25 – 27 до 42 – 45 % N + P2O5 + K2O. Една от двойните комбинации съдържа 10 – 11 % P2O5 (без K2O), като 85% от фосфора е във водоразтворима форма. Класическата и обикновенно най-търсената комбинация е със съотношение N : P2O5 : K2O 1 : 1 : 1 е с концентрация 10 – 11 % N , 10 – 11 % P2O5 10 -  11% K2O При 85% от фосфора във водоразтворима форма. Представлява интерес и формуилата с най-много азот и най-малко фосфор ( съотношението 1 : 0 , 7 : 1) , с 12 – 13% N, 8-9% P2O5 и 12- 13 % K2O Като 85% от фосфора е във водоразтворима форма. Създадена е също и безаазотна комбинация с 13- 14% P2O5 и 19 – 20% K2O (фосфорът е над 85% във водоразтворима форма)

Сложна NPK тор цени

За улеснение сме извадили цените на едро за някой видове сложна NPK тор, които предлагаме – за повече информация, тел 0877/363638

  • NPK 16 16 16 НПК 16-16-16 /Русия/ - 570 лв/т.
  • НПК 15-15-15+15SO3+Zn /АВСТРИЯ/ - 680 лв/т.
  • НПК 12-12-17 + 2MgO+12SO3+B+Zn /АВСТРИЯ
  • НПК 14-10-20+10SO3+Zn /АВСТРИЯ/ - 680 лв/т.
  • НПК 15-15-15+15S /Турция/ - 570 лв/т.
  • НПК 15-15-15+10S /България/ - 520 лв/т.

При нужда от изготвяне на индивидуален НПК/комплексен/ продукт с различно от офертата съдържание на Азот, Фосфор и Калий, както и Микроелементи, моля консултирайте се с нас на тел. 0877/363638