Комбинирани торове />

11/02/2018

Комбинирани торове

Торовете могат да бъдат твърди, течни или газообразни вещества. Те се делят на органични и неорганични, т. е. минерални. Комбинираните торове попадат във втората група.

Що е то комбиниран тор?

Ако се занимавате със селско стопанство и притежавате по-големи обработваеми площи, минералните торове са за предпочитане. Ако обаче имате малка градинка, внимавайте, силната концентрация на химични елементи може да изгори растенията Ви. Комбинираните торове са подгрупа на сложните торове и е невъзможно съотношението на съставните му части да бъде регулирано.

Комбинираните торове се предлагат под формата на гранула. Тя съдържа в себе си всички необходими хранителни съставки. При сложните торове съставът е постоянен, докато при комбинираните това не е така. Комбинираните могат да съдържат два, три и повече химични и микроелементи.

Видове комбинирани торове според броя на елементите в тях

Общо са два – бинарни и сложни.

1. Бинарни комбинирани торове – както предполага името им, тези торове съдържат два химични елемента в състава си. Може да бъде калиев нитрат, който се състои от калий и азот. Може да е и калиев монофосфат, който представлява смес от калий и фосфор.

2. Сложни комбинирани торове – торовете са няколко вида, неопределено количество, в различно процентно съдържание. Задължително е отбелязано на опаковката съотношението на различните химични елементи.

Видове комбинирани торове според съдържанието

Те са азотни, фосфорни и калиеви торове. По-известни са като NPK торове.

Приложение

Комбинираните торове се прилагат директно върху растението или неговите листа или се разтварят във вода и се изливат в почвата. Така се поддържа почвеното плодородие. С него културите се развиват до по-големи размери, добивът и качеството се повишават. Комбинираните торове компенсират изгубените хранителни вещества, които растителните култури консумират. Именно затова е най-добре да се използва за по-големи площи.

Действие

Не очаквайте веднага, щом наторите растението, то да даде плод. Различният състав на комбинираните торове се активират по различен начин и действат за определено време. Бързодействащите са водоразтворими. Можете да ги намерите в магазините готови за използване. Има и такива със забавено действие – т. е. трябва Вие сами да ги разтворите във вода. Съществуват и торове с контролирано освобождаване. Последният вид са стабилизаторите. Те имат инхибитори в състава си.

Сравнение с други торове

В сравнение с останалите видове торове, комбинираните са по-лесни за съхранение, изискват по-малко вложение и разходи за труд, тъй като са високо концентрирани. Комбинираните торове имат и добри физични свойства – гранулите им се разпръскват равномерно, когато се сложат в машина, и на слънчева светлина не се изпичат. Коефициентът им варира според съдържанието на химичните елементи и начинът им на производство.

Ползване

Комбинираните торове добиват широка популярност още с появата си на пазара – през 1950-та година. Най-големите потребители са САЩ, Канада, Англия, Холандия, Япония, Франция и Италия. Те представляват 50% от всички произведени торове. В бившия Съветски съюз са били дори 80%. Комбинираните торове се използват за всички култури, докато сложните се ползват предимно за промишлени култури, каквито са памукът и захарното цвекло.

Производство

Комбинираните торове се произвеждат чрез смесване на готови торове и третирането им със сярна или азотна киселина и амоняк. Съдържанието на хранителите вещества в тях може да нарасне до 58%. Това зависи от първоначалните компоненти, които са използвани. Смесването се извършва чрез машини.

Има строги правила. Ако не се спазват, хранителните вещества ще бъдат изгубени. Например, амониев нитрат и други амониеви торове не могат да се смесват с пепел и други алкални торове, тъй като това води до загуба на азот. Неутрализиращи добавки като вар и циментов прах се добавят за подобряване на физическите свойства на смесите. Най-добрите торове се получават, когато елементите са вече под формата на гранули. Съотношението на хранителите вещества, което се използва в комбинираните торове, зависи от изкисванията към културите и характеристиките на почвата.

Разгледайте нашите видове Комбинирани торове :

 NPK-15-15-15+ТЕ 5kg  - Комбиниран тор

NPK-15-15-15+ТЕ 5kg - Комбиниран тор

Gubresi NPK 15-15-15 сулфат 50кг.  - Комбиниран тор

Gubresi NPK 15-15-15 сулфат 50кг. - Комбиниран тор

NPK 15-15-15 TOROS gubre 50кг.  - Комбиниран тор

NPK 15-15-15 TOROS gubre 50кг.  - Комбиниран тор

NPK 15-15-15 TOROS gubre 50кг. - Комбиниран тор

NPK 15-15-15+Бор,Цинк,Манган  - Комбиниран тор

NPK 15-15-15+Бор,Цинк,Манган - Комбиниран тор

NPK SIMPLEX 6-12-24+3%Ca+7%S 25кг.  - Комбиниран тор

NPK SIMPLEX 6-12-24+3%Ca+7%S 25кг. - Комбиниран тор

Yaramila Universal NPK 15-15-15 50kг.  - Комбиниран тор

Yaramila Universal NPK 15-15-15 50kг. - Комбиниран тор

Анорел  NPK 13-40-13+МЕ 25кг.

Анорел NPK 13-40-13+МЕ 25кг.

Анорел  NPK 20-20-20+МЕ 25кг.

Анорел NPK 20-20-20+МЕ 25кг.

НОВАМИКС NPK 13-40-13+ME 20кг.

НОВАМИКС NPK 13-40-13+ME 20кг.