Микронизираната сяра на прах - приложение в индустрията />

10/06/2021

Микронизираната сяра на прах има безспорно различни приложения в индустрията.

Самородната сяра се образува по време на вулканични изригвания, при изветряне на сулфиди, по време на разлагането на гипсови седиментни пластове, както и във връзка с дейността на някои бактерии. Основните видове серни залежи са вулканичните и екзогенните (хемогенно-седиментни). Съпътстващите минерали при образуването на сярата са калцит, арагонит, гипс, анхидрит, целестин и понякога битум. Сред вулканичните отлагания на самородна сяра от голямо значение са хидротермално-метасоматичните (например в Япония), образувани от съдържащи сяра кварцити и опалити, и вулканогенно-седиментни сероносими изтичания на кратерни езера. Образува се и по време на фумаролна активност. Образувайки се в условията на земната повърхност, естествената сяра все още не е много стабилна и постепенно се окислява.

Сяра /техническа на прах/ 60-100микрона 25кг.

https://torove.bg/syara-tehnicheska-na-prah-25kg

Сяра /техническа на прах/ 60-100микрона 25кг.

Китай, сяра, барут и… човечеството се променя.

Сярата се използва и днес за производството на пиротехнически средства, а преди това  - за барут. Той се състои от въглен, сяра и нитратна сол. Въгленът и сярата служат като гориво, а нитратът е окислител. Несъмнено ролята на барута е огромна за развитието на човечеството. Любопитно: по време на династията Тан, около 850 г. сл. н. е., предприемчив алхимик (чието име е загубено в историята) смесва 75 части селитра с 15 части въглен и 10 части сяра. Тази смес експлодира със светкавица и гръм, когато е изложена на открит пламък. Но чак през 1267 г. европейски писател пише за барута и към 1280 г. на запад са публикувани първите рецепти за взривната смес. През вековете китайските изобретения са имали дълбоко въздействие върху човешката култура. Предмети като хартията, магнитният компас и коприната се разпространяват по целия свят. Нито едно от тези изобретения обаче не е оказало точно въздействието, което барутът има, както за добро, така и за лошо.

Сяра /техническа на прах/ 1кг.

https://torove.bg/syara-na-prah-tehnicheska-1kg

Индустриално използване на сярата днес.

Индустриалната сяра има различни приложения независимо дали като суровина, като междинен продукт или като добавка за катализиране на определени реакции. По-точно – с нейна помощ се получава широка гама продукти. Всички те са на основата на сяра за промишлена употреба. Особено търсена е микронизираната сяра за по-лесно използване.

  • Около половината сяра се използва за производството на сярна киселина.
  • Самата сярна киселина е важна за производството на сулфатни и фосфатни торове и други химически процеси. През последните години се обръща повече внимание на нуждата от сяра в земеделските културите, тъй като наличието на сяра в почвата е намаляло в сравнение с предишни периоди. Използването на торове, съдържащи сяра, става актуално – в крайна сметка се стига до увеличаване на добивите, промени в структурата на сеитбооборотите, намаляване на обема на органични торове и т.н.
  • Тя е необходима за вулканизацията на каучук. Определено е утвърден вулканизатор в каучуковата индустрия.
  • Използва се като фунгицид и пестицид в селското стопанство.
  • Сярата е важен елемент в производството на синтетични влакна (капролактам)

Определено сярата на прах има широк спектър на приложение в промишлеността за производството на множество продукти.

Например, нека разгледаме процеса на направа на гуми. По време на производството им се добавя сяра, за да се направи каучукът твърд и да се предотврати топенето му при по-висока температура. Други гумени продукти включват латексни ръкавици, гумички за моливи и т.н.

Сяра, асфалт и бетон – каква е връзката?

Сярата влиза в състава на сярно-битумните смеси за получаване на серен асфалт, а като заместител на цимента - за получаване на серен бетон. Например, за пътни настилки в Канада се използва битумно-серен бетон (съотношението битум към сяра е 1: 1) и за най-критичните зони. серен бетон, който не съдържа битум. Такива покрития са по-трайни, имат добра адхезия, отличават се с минимално водопоглъщане и значително по-голяма трайност.

Наличието на сярно-битумни свързващи вещества дава възможност да се нанасят на  местни песъчливи почви, слаби каменни материали, пепел и шлака в пътното строителство, което също осигурява значителен икономически ефект.