Торене на лозя - Схеми, Норми, Подхранване, Заболявания - Полезни съвети />

24/01/2018

Торене на лозя - Схеми, Норми, Подхранване, Заболявания - Полезни съвети

Подходящи почви за засаждане на лозите

Лозата може да се отглежда на различни почви, включително и на такива, където другите култури се развиват слабо. Най-подходящи обаче са дълбоките, рохкави, бързо затоплящи се почви. Не са подходящи само заблатените тежки и сбити почви. В сравнение с винените десертните сортове имат по-големи изисквания към почвата и горенето.

Както при овощните дървета и храсти лозата натрупва големи количества резервни хранителни вещества в корените, стъблото и пръчките, които се използват през пролетта при развитието на младите леторасти и листата, а също и при формирането на добива. При отглеждането върху богати, дълбоки хумусни почви торенето влияе слабо върху развитието и добива на лозата, но най-често тя се отглежда на по-бедни почви в дворовете или около вилите, където торенето има решаващо значение за получаването на повече и по-качествено грозде.

Схема за торене на лоза , етапи на торене

Торенето на лозата трябва да започне още преди засаждането и, като се извършва запасяващо и припосадъчно торене. Когато се създава лозе, мястото се риголва, при което се внасят по 400-600 кг. Оборски тор, 5 – 6 лг. P2O5   и 3-4 кг. K20 на 100 m2     

При засаждане на лози за асми се изкопават ямки с ширина до 1м. и дълбочина 70 – 80см. В дъното на ямките се поставя 1-2 кг. Добре разложен оборски тор, който се размесва с почвата от хумусния хоризонт. Върху сместа се насипва 4-5 см. почва, така че при засаждането корените на лозите да се разстелят върху нея. Желателно е при засаждането в ямките да се внесат и по 50 – 60 г. суперфосфат и 40 – 50г калиев тор.

Ако лозите се засаждат в редици, риголва се ивица, широка 1м. (с дълбочина 60 – 70 см.) Оборският тор, фосфорните и калиевите торове се внасят както при засаждането на единични лози.

Садене на лози през пролетта

Пролетното засаждане на лозичките е масова практика в дворното и вилното място. Засадените лозички се поливат с по 2 дм3 разтвор съдържащ по 80 г. N, P2O5  и K2O, разтворени в 100 дм3 вода. Това осигурява добро вкореняване и отлично хранене на младите лозички през първата година. През втората и третата година те се торят само с азотни торове, за да се осигури бърз растеж и да се ускори формирането на високостъблени лози, които бързо встъпват в плододаване.

Норми и подхранване на лозите - торене на млади лозички

Както младите , така и плододаващите лози се подхранват ежегодно с по 1 кг./100 м2 чист азот. Амониева селитра може да се внася на всички почви, но с амониев сулфат се торят само лозя, отглеждани на карбонатни почви. При поливни условия лозите се подхранват след цъфтежа, а при неполивни условия – рано напролет.

Торене с фосфорни и калиеви торове

На всеки 3-4 години се тори с фосфорни и калиеви торове в норма 600 – 800 г. P2O5 и 1кг. K2O на 100 m2 на плитките песъчливи и глинести почви в сухите райони (без поливане). Когато лозето се напоява, фосфорът и калият се завишават с по 200-300 кг./100 м2. Заедно с фосфорните и калиевите торове през есента се внася и дълбоко се заорава по 200 – 300 кг. / 100м2 оборски тор.

Заболяване от хлороза при лозите

При заболяване от хлороза, предизвикана от недостиг на желязо, в почвата се внася по 20  - 30г. секвестрен 138 Fe, като се правят дупки около лозите. Препаратът се разтваря във вода и се внася като течен тор. Може да се комбинира с фосфорни и калиеви торове, разтворени във вода. През вегетацията се подхранва листно с 0,1 % -ов разтвор на борна киселина, което спомага за оплождане и предпазване от изресяване. Подхранва се в началото на цъфтежа, като микроторът се прибавя към бордолезовия разтвор, ридомила или други препарати, с които се пръска срещу маната. За засилване на растежа и преодоляване на различните заболявания, предизвикани от недостиг на макро и микроелементи, листното подхранване може да се извърши и с 50 см.3/100м2 вуксал 3 чрез трикратно пръскане с 0,1 % - ов разтвор. Сигурен начин за предпазване от хлороза е предварителният анализ на почвата по отношение на карбонатите и подбирането на подходящи подложки за лозите.