Комплексните водоразтворими торове се използват в селското стопанство в интензивни системи за покриване на хранителните изисквания на
културите. Най-често използваните продукти са под формата на прах и тъй като те обикновено са само прости смеси от
суровини, променливостта на компонентите и формулирането им ограничават тяхната биологична активност. Чрез гелообразните водоразтворими торове
се откриват нови хоризонти в храненето на растенията чрез разработване на нова, иновативни линия на силно концентрирани, сложни водоразтворими
торове в уникална ГЕЛ формула . Те са лесни за използвани и силно концентрирани, което намаля нормата  и следователно разходите за торене.