Яра мила комплекс

Глобалното присъствие на торовете „Яра“ говори по-добре за качеството и постигнатите резултати, отколкото която и да е статия или брошура. „Яра“ е от онези марки торове които гарантират, че информацията на пакета е идентична с продукта вътре в пакета. Специалистите разработчици и доставчици правят всичко възможно клиентите да получат торове само с най-високо качество, които да постигнат желаните резултати.

Балансиран източник на НПК

Торовете „Яра Мила“ използват балансиран източник на НПК с уникална фосфатна формула за по-лесно усвояване и ефективно освобождаване на хранителните вещества. Обичайно с „Яра Мила“ се тори в началото на сезона, но съществуват и определени продукти, които са подходящи за по-късен етап или за навременно коригиране на новопоявил се дефицит (когато растенията бързо изчерпят определено вещество или то бъде излужено след проливен дъжд).

„Яра Мила“ предлага следните продукти:

„Яра Бела“ – гама азотни торове, които се използват широко като сух тор за едромащабни полски култури. Азотът е в две форми – нитратна и амониева, което увеличава максимално плодородието.

„Яра Лива“ – калциеви торове за качествена и издръжлива продукция. Растенията стават по-здрави и неподатливи на стрес, благодарение на бързодействащ нитрат с калций и бор. „Лива“ се грижи още за размера и външния вид на грудките, плодовете и листата.

„Яра Рега“ – водоразтворима гама НПК торове, създадена специално за напоителни системи и някои видове оранжерии.

„Яра Тера“ – напълно разтворими торове за фертигация – НПК, хелати, течни торове и биостимуланти. Също са подходящи за напоителни системи и се прилагат върху широка гама култури.

„Яра Вера“ – висококонцентрирани и високоефективни източници на урея. Концентрацията на азота е 46%, гарантирайки силен и устойчив растеж за продължителен период от време. Могат да се прилагат в суха форма, като разтвор или чрез листно хранене.

„Яра Вита“ – серия, фокусирана върху отделните култури, осигурявайки на всяка само веществата, от които се нуждае. Това включва точни дози микроелементи и комбинирани биостимуланти. Тези торове са подходящи за начинаещи градинари или когато отглеждате растения от един и същи вид.