Торове за зеленчуци

Съществуват два вида торове за зеленчуци – органични и неорганични (синтетични). Неорганичните торове се предлагат под формата на различни смеси, като най-препоръчвани за зеленчуците са азота и фосфора.